Reservatievoorwaarden

  • Voorziet u zich van een goede annulatieverzekering. CASA GRIMALDI kan, om geen enkele reden en/of omstandigheid voorschotten, noch saldo's terugbetalen.
  • Het saldo moet minstens 1 maand vóór de afreisdatum voldaan zijn.
  • De reservatie is pas geldig vanaf ontvangst van het voorschot en na aflevering van de reserveringsbevestiging door CASA GRIMALDI.
  • Bij onderbreking van het verblijf worden de verblijfskosten voor de hele gereserveerde periode aangerekend.
  • In het hoogseizoen worden enkel verblijven/reservaties aanvaard voor minstens 7 dagen.
Geen content